Úvodem

Vítejte na stránkách kartografické učebnice Tvorba map.

Proč tato učebnice vznikla?  Chtěli jsme knihu, která je moderní (zachycuje soudobé kartografické znalosti, postupy a trendy), názorná (s maximem příkladů, obrázků, ukázek), komplexní (kromě samotné kartografie s přesahem i do navazujících oborů, jako je DTP, typografie, grafika), praktická (kromě nezbytné teorie i s popisy postupů v běžně užívaných programech a tipy na méně známé aplikace a doplňky), atraktivní (grafickou podobou a zpracováním). Co v učebnici najdete? Popisuje proces tvorby mapy od začátku (principy kartografie, data pro tvorbu map, kartografická zobrazení...) do konce (předtisková úprava, tisk map, mapy na webu). Důraz je kladen na praktické aspekty samotné tvorby mapy. Obsahuje 12 hlavních kapitol, dále členěných na podkapitoly. Teoretická část je doplněna praktickými postupy v ArcGIS, QGIS a OCAD.

Z obsahu

I. Mapy jako reprezentace světa - II. Data pro tvorbu map - III. Kartografická zobrazení - IV. Polohopis - V. Výškopis - VI. Metody tematické kartografie - VII. Kartografická generalizace - VIII. Barvy - IX. Písmo a popis - X. Design map - XI. Tisk map - XII. Mapy na webu
302 stran
389 obrázků
PDF volně ke stažení

Ukázky

O autorech

Jan Miklín
Jan Miklín

RNDr., Ph.D.

Vystudoval fyzickou a environmentální geografii na Ostravské univerzitě. Pracuje jako geoinformatik v Agentuře ochraně přírody a krajiny na Správě chráněné krajinné oblasti Pálava. Na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity jako odborný asistent vyučuje kartografickou tvorbu. Je autorem koncepce a grafické úpravy učebnice, autorem kapitol 1.7, 2.1, 2.3, 3.2, 4, 5.3, 6.1, 7, 8, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 10, 11.1, 11.3 a popisů praktických postupů v ArcGIS, spoluautorem kapitol 2.5 a 5.2.

Radek Dušek
Radek Dušek

Ing., Ph.D.

Vystudoval geodézii a kartografii na ČVUT. Pracoval jako geodet a vysokoškolský učitel. Na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity jako odborný asistent vyučuje předměty zaměřené na kartografii a geodézii. Je autorem kapitol 1.1–1.6, 2.2, 2.4, 3.1, 5.1, 6.2, 9.2 a spoluautorem kapitol 5.2, 11.2.

Luděk Krtička
Luděk Krtička

Mgr.

Vystudoval sociální geografii a regionální rozvoj na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kde pracuje jako odborný asistent se zaměřením na kartografii a geoinformatiku. Působí jako externí doktorand na Geografickém ústavu SAV. Odborně také působí v Mapové komisi Mezinárodní federace orientačního běhu, kde se věnuje vývoji mapových specifikací. Je autorem kapitoly 6.3, popisů praktických postupů v OCAD a QGIS, spoluautorem kapitol 2.5 a 11.2.

Oto Kaláb
Oto Kaláb

Mgr.

vystudoval ochranu a tvorbu krajiny na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kde působí jako doktorand se zaměřením na ekologii rovnokřídlého hmyzu a zpracování prostorových dat v ekologii. Pracuje jako školitel QGIS v rámci GISMentors (OpenGeoLabs). Zaměřuje se na open source nástroje a skriptování v Python a R. Je spoluautorem popisů praktických postupů v QGIS.

Kontakty

Máte dotaz? Názor? Našli jste chybu? Napište nám.
KFG PřF OU
Chittussiho 10 Ostrava
Email
E-mail: miklin@email.cz