O projektu

Chtěli jsme knihu, která je moderní (zachycuje soudobé kartografické znalosti, postupy a trendy), názorná (s maximem příkladů, obrázků, ukázek), komplexní (kromě samotné kartografie s přesahem i do navazujících oborů, jako je DTP, typografie, grafika), praktická (kromě nezbytné teorie i s popisy postupů v běžně užívaných programech a tipy na méně známé aplikace a doplňky), atraktivní (grafickou podobou a zpracováním).

Vzorem nám byly zejména moderní zahraniční učebnice kartografie, obsah je ale uzpůsoben potřebám výuky kartografických a dalších souvisejících předmětů na Ostravské univerzitě a dostupnosti informací z jednotlivých oborů. Z hlediska kartografické teorie jsme proto obsáhli fundamentální poznatky, potřebné k praktické tvorbě mapy, naopak rozsah částí ze souvisejících oborů je často větší.

Autorem koncepce učebnice a grafického zpracování je Jan Miklín. Každá (pod)kapitola má svého hlavního autora (viz sekce o autorech na úvodní stránce), ostatní autoři tyto texty doplňovali a komentovali. Knihu recenzoval PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (UJEP). Vznik učebnice byl podpořen z prostředků Ostravské univerzity, projektu IRP201812 Podpora kartografických a geoinformatických kompetencí studentů geografických programů tvorbou moderního komplexního výukového materiálu.

Doporučená citace: Miklín, Jan – Dušek, Radek – Krtička, Luděk – Kaláb, Oto (2018). Tvorba map. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-017-4, 302 stran.